Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej – 10% zniżki!!!

Nasze doświadczenia wynikające z przygotowania w ciągu ostatnich dwóch i pół roku ponad 2000 osób z całej Polski do egzaminów prawniczych pozwoliły nam na stworzenie autorskiego programu szkolenia dla osób posiadających doświadczenie i staż zawodowy. Nasza oferta skierowana jest do każdego, kto spełnia ustawowe przesłanki wskazane w ustawie o radcach prawnych [art. 25] i prawie o adwokaturze [art. 66].

Osoby przygotowujące się na naszych Kursach do prawniczych egzaminów państwowych mają dostęp do elektronicznych programów prawniczych, materiałów szkoleniowych oraz prowadzonej przez nas czytelni obejmującej najnowsze pozycje prawnicze na rynku. Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum prowadzi także własne wydawnictwo, w ramach którego wydawane są pozycje ułatwiające przygotowanie się do egzaminów.

ADEX – Ad Exemplum:

  • jest zintegrowanym systemem nauczania obejmującym zajęcia praktyczne, konwersatoria, system szkolenia internetowego oraz system weryfikacji nabywanych umiejętności,
  • bazuje na zindywidualizowanej metodzie nauczania pozwalającej na ocenę pracy i postępów każdego z Kursantów indywidualnie,
  • oparty jest na autorskim programie merytorycznym obejmującym tematykę zajęć i odpowiednim doborze poszczególnych zagadnień,
  • oparty jest na specjalnie przygotowanych materiałach, aktach sądowych i casusach, które razem wypełniają zakres określonej tematyki (instytucji prawnych),
  • obejmuje samodzielne rozwiązywanie przygotowanych stanów faktycznych bądź casusów przez Kursantów i weryfikację proponowanych rozwiązań przez Wykładowców – czynnych zawodowo, doświadczonych praktyków,
  • obejmuje syntetyczne zapoznanie Kursantów z zasadami konstruowania poszczególnych pism procesowych oraz zasadami konstruowania umów,
  • bazuje na samodzielnym przygotowywaniu przez Kursantów pism procesowych i umów oraz poddawaniu tych pism ocenie  i weryfikacji, jak i
  • przewiduje dyskusje merytoryczne z doświadczonymi praktykami – sędziami, radcami, adwokatami, prokuratorami, etc. * na tematy objęte szkolenie

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej  zamieszczoną na stronie Szkoły  www.adexemplum.com, pod zakładką REPETYTORIUM WRZEŚNIOWE art.25/art.66.


Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: 
SPP@adexemplum.com bądź kontaktując się z nami pod poniższymi nr telefonów:
+48 881 202 831, +48 881 717 888, +48 883 939 388
Wszelkie pytania dotyczące kwestii finansowo-księgowych (w tym kwestie faktur i zwolnień z VAT.u) prosimy kierować na adres: ksiegowosc@adexemplum.com, +48 881 202 711.

Informujemy także, że Szkoła wystawia certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu Repetytorium.

Z promocji mogą skorzystać osoby niezalegające z opłatami składek Członkowskich – informacje o zaległościach można uzyskać w Dziale Finansowym pod mailem finanse@doradcyprawni.org