Doradca Prawny – nowoczesny prawnik

Doradcy prawni to wolnorynkowi prawnicy. Oferują usługi prawnicze w rynkowych cenach. Nie informują jedynie o treści przepisów, które dziś każdy może znaleźć w internecie, ale wskazują Klientowi konkrente rozwiązanie problemu. Klienci cenią sobie wspołpracę z doradcami prawnymi. Liczba doradców dynamicznie rośnie: w 2005 roku wynosiła około 5 tysięcy, w 2011 roku – ponad 20 tysięcy. czytaj więcej

Aktualności

Członek SDP kontra ZUS

Dopiero ten co wygrywa z Goliatem naprawdę wygrywa. Tak można opisać spór jaki toczył Nasz Członek w imieniu swojej mocodawczyni z instytucją państwową – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zwrot ponad 230 tys. zasiłku. „Najważniejsze było to, że decyzja ZUS o zwrocie świadczeń wydana została po tym, jak wcześniej sąd apelacyjny stwierdził, że płatnik nie podlega […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Bo w myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – może to wziąć pod uwagę wyłącznie […]

Posted in News | Leave a comment

Zawodowe Ubezpieczenie doradców prawnych – przedłużenie promocji.

Stowarzyszenie Doradców Prawnych zaprasza do składania wniosków o OC doradców prawnych. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:  1. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., zwana dalej AXA, obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez […]

Posted in News | Leave a comment