Bezpłatne porady prawne w Ostrołęce prowadzi doradca prawny Tomasz Ambroziak

Redakcja „Kuriera Ostrołęckiego” w Ostrołęce ul. Gorbatowa 2c,

tel. do redakcji 29 / 764 96 01.

Bezpłatną poradę prawną można uzyskać w każdy pn. godz. 17,00 – 18,00.