Bezpłatne porady świadczy Obywatelskie Biuro Porad

Na przemian: Urząd Gminy Poświętne i Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

(termin najbliższego dyżuru można uzyskać pod numerem tel. 29 646-23-51)

Porady są świadczone we wtorki w godzinach 10-15.