Bezpłatne porady świadczy Obywatelskie Biuro Porad

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

W poniedziałki w godzinach 10-15