Stowarzyszenie Doradców Prawnych działa zgodnie z celami uregulowanymi w § 6 Satutu Stowarzyszenia, w szczególności na rzecz popularyzowania zawodu – doradcy prawnego. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Doradców prawnych może zostac osoba która ukończyła wyższe studia prawnicze, posiada tytuł magistra oraz zobowiąże się przestrzegać Statut oraz Zawodowe Wartości Etyczne Doradców Prawnych. 

Zawód „doradcy prawnego” to nowoczesny i wolnorynkowy zawód prawniczy, pozbawiony barier i ograniczeń, przymusu przynależności do korporacji prawniczych ograniczających wolność wykonywania zawodu (np. narzucając ceny minimalne na świadczone usługi czy zakazując reklamy).

Doradcy prawni działająjako free-lancer(na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), bądź jako in-house lawyer (na podstawie stosunku pracy w dziale prawnym firmy czy np. urzędu).

Doradcy prawni bardzo często posiadają specjalizację, ukończone dwa kierunki studiów, studia podyplomowe lub specjalistyczne szkolenia. Co do zasady odróżnia ich to od adwokatów i radców – prawników z korporacji prawniczych – posiadających zazwyczaj pobieżną wiedzę „ze wszystkiego”, czyli z całego prawa. Rozwiązują konkretne prawne problemy Klientów nie ograniczając się jedynie do informowania o treści przepisów prawa, które są powszechnie dostępne (np. w internecie). Doradcy prawni nie podejmują się każdej sprawy Klienta a jedynie tych, w których są specjalistami.

Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu prawne uregulowanie jego wykonywania.

Zawód doradcy ma umożliwiać prawnikom świadczenie usług prawniczych na wolnorynkowych zasadach bez przymusu zreszania się w kolejną prawniczą korporacje. Realna konkurencja – pozbawiona korporacyjnch ograniczeń – wymusi na prawnikach specjalizację, rozpoczętą zazwyczaj już na studiach w ramach obowiązującego systemu bolońskiego. Zawód umożliwi pogłębianie specjalizacji także poprzez praktyczne specjalistyczne szkolenia realizowane przez komercyjne firmy prawnicze. Specjalizacja spowoduje potanienie usług, albowiem skróci się czas potrzebny na ich świadczenie a także nastąpi automatyzacja powtarzających się procesów. Z czasem prawnik przestanie być dobrem luksusowym dla wybrańców i stanie się dostępny dla każdego jak bułka w sklepie.

Zawód doradcy prawnego musi spełniać oczekiwania młodych prawników i stanowić atrakcyjną alternatywę zawodowego rozwoju od A – Z. Alternatywę pozbawioną pozamerytorycznych barier i ograniczeń, o których wciąż donoszą media opisując proces szkolenia prawników w korporacjach prawniczych. Proces, który zdaniem wybitnych autorytetów prawniczych więcej ma wspólnego z eliminacją przyszłej konkurencji aniżeli rzetelnym przygotowywaniem do zawodu. Chcemy aby zawód doradcy prawnego zapewniał każdemu chętnemu szansę rozwoju w zawodzie a najzdolniejszym – zawodowy sukces. Celem naszych działań jest aby zawód doradcy prawnego zawsze pozostał zawodem otwartym dla ludzi i w przyszłości stał się dominującą formą świadczenia usług prawniczych.