Każdy członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych może ubezpieczyć swoją działalności od odpowiedzialności cywilnej, gwarantując tym samym majątkową ochronę spraw powierzonych przez Klienta doradcy prawnemu.

Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych informuje, że Stowarzyszenie wybrało najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia OC zawodowej doradców prawnych przedstawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Główne założenia umowy generalnej:

Suma gwarancyjna    –      składka od osoby

     50.000 zł                          800 zł  

   100.000 zł                          900 zł

   150.000 zł                        1.000 zł

   200.000 zł                        1.100 zł

   500.000 zł                        1.900 zł

Franszyza redukcyjna: 5% wartości odszkodowania na każdy wypadek, nie mniej niż 500 zł.

 

Warunkiem funkcjonowania umowy generalnej jest zawarcie przynajmniej 15 polis w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel będzie miał prawo wypowiedzieć umowę generalną z miesięcznym okresem wypowiedzenia – oczywiście polisy zawarte wcześniej przez Naszych Członków będą ważne, niezależnie od tego, ile ich będzie.

Dlatego prosimy o zapoznanie się z Pismem z ofertą AXA TUiR S.A. i Warunkami ubezpieczenia i o jak najszybsze przesłanie wniosku o przystąpieniu do ubezpieczenia na adres finanse@doradcyprawni.org

Po zweryfikowaniu opłaty składek członkowskich wniosek zostanie przekazany Ubezpieczycielowi.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o OC doradcy prawnego – kliknij.

2. Porozumienie pomiędzy AXA TUiR S.A. a SDP – kliknij.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie szczegółów związanych z ubezpieczeniem OC doradców prawnych prosimy przesyłać na adres ubezpieczenia@doradcyprawni.co