Dział Finansowy Stowarzyszenia Doradców Prawnych udziela wszelkich informacji dotyczących:

– opłat członkowskich (wpisowe, składki, numer konta etc.);

– zaległości w opłatach członkowskich (kwota zaległości, forma płatności etc.);

– członkostwa w Stowarzyszeniu;

Do kompetencji Działu Finansowego należy także:

– prowadzenie i aktualizowanie listy Członków Stowarzyszenia Doradców Prawnych (Zwyczajnych, Wspierających oraz Honoworych);

– prowadzenie wszelkich spraw związanych z finansami Stowarzyszenia;

– windykacja;

Dział Finansowy przygotowuje do podpisu przez Prezesa Zarządu Dyplomy Przyjęcia w Poczet Członków Stowarzyszenia oraz przesyła je nowoprzyjętym Członkom.

Kontakt z Działem Finansowym pod adresem mailowym:

finanse@doradcyprawni.co