Dział Prawny Stowarzyszenia Doradców Prawnych odpowiada za negocjowanie, przygotowywanie oraz obsługę umów zawieranych przez Stowarzyszenie z podmiotami trzecimi.

Funkcję Działu Prawnego pełni każdy Członek Zarządu, Rady lub osoba wskazana przez Zarząd.

Kontakt z Działem Prawnym:

e-mail: biuro@doradcyprawni.org