ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM STOWARZYSZENIA DORADCÓW PRAWNYCH

Jeżeli chcesz korzystać z wielu promocji dostępnych dla członków SDP. Ubezpieczyć swoją działalność jedynym dostępnym ubezpieczniem OC. Brać udział w konferencjach i szkoleniach. Publikować artykuły w ogólnopolskich mediach. Brać udział w ogólnopolskich i regionalnych eventach promujących zawód i doradców prawych. Jeżeli już wykonujesz lub zamierzasz wykonywać w pełni wolny zawód prawniczy – doradcy prawnego. Jeżeli uważasz, że o pozycji zawodowej prawnika ma decydować przede wszystkim doświadczenie i specjalizacja. Jeżeli bliskie są Tobie nasze idee – zapraszamy do Stowarzyszenia Doradców Prawnych!

W celu przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych SDP należy wypełnić deklarację. Aby pobrać deklarację kliknij tutaj. Wypełnioną deklarację (skan) należy przesłać pocztą (e-mailem) na adres: finanse@doradcyprawni.org. Przyjęcia do SDP dokonywane są raz w miesiąc, 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypełniono i przesłano wniosek o przyjęcie do SDP. Zaświadczenia (Dyplom Przyjęcia w Poczet Członków Zwyczajnych) o przyjęciu przesyłane są w formie PDF e-mailem na podany we wniosku o przyjęcie adres e-mail do korespondencji.

Wraz z przesłaniem wniosku należy uiścić przelewm na konto bankowe SDP (numer poniżej) opłatę za przystąpienie w kwocie 50 złotych (w tytule przelewu proszę wpisać: OPŁATA ZA PRZYSTĄPIENIE IMIĘ NAZWISKO) – opłata jadnorazowa, bezzwrotna. Opłaty miesięczne w kwocie:

a) miesięcznie – 25 złotych

b) za 6 kolejnych miesięcy – 125 złotych

c) za 12 kolejnych miesięcy – 250 złotych

należy uiścić z góry przelewem na konto SDP. Pierwszą opłatę należy uiścić za miesiąc wskazany jako data przyjęcia członka w przesłanym e-mailem zaświadczeniu.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM STOWARZYSZENIA DORADCÓW PRAWNYCH

Jeżeli nie jesteś magistrem prawa, również możesz należeć do Naszego Stowarzyszenia, na prawach Członka Wspierającego SDP. Aby pobrać deklarację Członka Wspierającego SDP kliknij tutaj. Wypełnioną deklarację (skan) należy przesłać pocztą (e-mailem) na adres: finanse@doradcyprawni.org. Przyjęcia do SDP dokonywane są raz w miesiąc, 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypełniono i przesłano wniosek o przyjęcie do SDP. Zaświadczenia (Dyplom Przyjęcia w Poczet Członków Wspierających) o przyjęciu przesyłane są w formie PDF e-mailem na podany we wniosku o przyjęcie adres e-mail do korespondencji.

Wraz z przesłaniem wniosku należy uiścić przelewem na konto bankowe SDP (numer poniżej) opłatę za przystąpienie w kwocie 50 złotych (w tytule przelewu proszę wpisać: OPŁATA ZA PRZYSTĄPIENIE IMIĘ NAZWISKO) – opłata jednorazowa, bezzwrotna. Opłaty miesięczne w kwocie:

a) miesięcznie – 20 złotych

b) za 6 kolejnych miesięcy – 100 złotych

c) za 12 kolejnych miesięcy – 200 złotych

należy uiścić z góry przelewem na konto SDP. Pierwszą opłatę należy uiścić za miesiąc wskazany jako data przyjęcia członka w przesłanym e-mailem zaświadczeniu.

Razem możemy więcej!

Konto Stowarzyszenia Doradców Prawnych: BANK PEKAO S.A. 27 1240 1037 1111 0010 1876 5880