Zarząd Stowarzyszenia

Tomasz Bujak – Prezes Zarządu

Andrzej Braksator – vice Prezes Zarządu  

Żaneta Frelkowska-Bujak – vice Prezes Zarządu

Patryk Kaczmarek – vice Prezes Zarządu

Tomasz Ambroziak   – vice Prezes Zarządu

Dariusz Górski  – vice Prezes Zarządu