Instytut Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych

W ramach Stowarzyszenia Doradców Prawnych został utworzony Instytut Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych.

Poprzez IPGIRK będziemy promowali wiedzę w obrębie rynków kapitałowych, prawa gospodarczego, szeroko pojętej ekonomii, jak również inicjatyw związanych z rozwojem biznesu.

Dnia 5 października 2011 roku Instytut Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych był po raz kolejny partnerem merytorycznym II Konferencji CSR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Tematem prezentacji było „Wypełnianie zasad Corporate Governance w spółkach Respect Indexu”.
Prelegentem na Konferencji był Pan Tomasz Bujak – Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych, inwestor indywidualny z wieloletnim doświadczeniem, expert w zakresie prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa rynków kapitałowych.
Prezentacja z Konferencji do pobrania Wypelnianie zasad Corporate Governance w spolkach.